Najava 12. sjednice Općinskog vijeća

Najava 12. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica  („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), sazivam  za 9. listopada 2018. godine (utorak)


s početkom u 20:30sati u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica
12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

Za sjednicu predlažem sljedeći:


– D N E V N I    R E D –


1. V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Malinska-Dubašnica
2. Odluka o namjeni poslovnog prostora
3. Vijećnička pitanja


Predsjednica:
Mirjana Maršić, v.r.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA