Najava 11. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), sazivam


za 10. rujna 2018. godine (ponedjeljak)  s početkom u 18:00 sati u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica


Za sjednicu predlažem sljedeći: 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

– D N E V N I    R E D –

1. Usvajanje zapisnika sa 9 . sjednice Općinskog vijeća

2. Usvajanje zapisnika sa 10 . sjednice Općinskog vijeća

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu

4. II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu

4.1. Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu
4.2. Odluka o II. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu
4.3. Odluka o II. izmjeni i dopuni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

5. Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarno – pravna pitanja

6. IMOVINSKI

6.1. Odluka o otkupu zemljišta u poslovnoj zoni K-3 Barušići
6.2. Odluka o otkupu zemljišta na području Rova (Hudin)
6.3. Odluka o prihvaćanju ponude prispjele u postupku javnog natječaja za zamjenu / prodaju zemljišta (Universi Nova)

7. Informacije

8. Vijećnička pitanja

Predsjednica:
Mirjana Maršić, v.r.

Povezane teme