Rujanski ciklus besplatnih priprema trudnica za porod i roditeljsku funkciju

Novi ciklus višednevnog tečaja priprema trudnica za porod i roditeljsku funkciju kojeg organizira Patronažna služba Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Krk, započinje 10. rujna 2018. u biblioteci Doma zdravlja Krk, na adresi Vinogradska b.b. u gradu Krku, s početkom u 17,30 sati.

Ova besplatna edukacija, kojoj je pokroviteljsku podršku uz ostale otočne općine pružio i Grad Krk, provodi se četiri puta godišnje, tijekom ožujka, lipnja, rujna i studenog, a u svom najrecentnijem izdanju donosi seriju od devet predavanja (ili radionica) u trajanju od po dva školska sata, i to redom: Zdrava i uspješna trudnoća / Pravni propisi vezani uz roditeljstvo (Vanda Cattonaro) – 10. rujna, Prehrana trudnice i dojilje (Mihaela Dujmović) – 11. rujna, Njega novorođenčeta (Ivanka Peranić) – 12. rujna, Vježbe za trudnice (Dorotea Gržetić) – 13. rujna, Novi član obitelji (Ines Jurčević) – 17. rujna, Dojenje – vještina koja se uči (Vanda Cattonaro) – 18. rujna, Porod i babinje (Milena Gašparović Krpina) – 19. rujna te Prvi koraci roditeljstva (Branka Starac) – 20. rujna.

Sve ostale informacije vezane uz tečaj, namijenjen trudnicama od 28. mjeseca trudnoće i njihovim partnerima, mogu se dobiti mobitelom na 099 251 82 90 ili 099 251 82 62, odnosno mailom na tecaj.trudnice.krk@domzdravlja-pgz.hr. Također, svi podaci dostupni su i putem Facebook profila ovog programa.

Letak

Online prijavnici pristupate: ovdje.


Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.