Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska – Dubašnica

Sukladno članku 98. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17) objavljuje se Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska – Dubašnica. Preuzmi.

 

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 25. srpnja do 01. kolovoza 2018. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani mogu izvršiti javni uvid u izloženi Prijedlog plana radnim danom od 8,00 do 12,00 sati u sali prizemlja zgrade Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22.

Javno izlaganje će se održati na mjestu izlaganja plana dana 26. srpnja s početkom u 12,00 sati.

Primjedbe i prijedloge zainteresirani mogu podnositi za vrijeme trajanja javne rasprave od 25. srpnja do 01. kolovoza 2018. godine.


Javna rasprava o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska – Dubašnica – OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJELKLASA: 350-02/18-01/19 UR. Br: 2142/05-04-03/1-18-42 Malinska, 16. srpnja 2018. Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” br. 153/13 i 65/17) Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica objavljuje J A V N U R A S P R A V U O PRIJEDLOGU V.

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.