Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (voditelj Odsjeka za proračun, financije i društvene djelatnosti)

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web-stranice i oglasne ploče Općine Malinska – Dubašnica, imenovanim kandidatima upućuje

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica na radno mjesto Voditelja Odsjeka za proračun, financije i društvene djelatnosti (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca, da pristupe u srijedu – 18. srpnja 2018. godine s početkom u 8:00 sati, na pisano testiranje.

Mjesto održavanja je Vijećnica Općine Malinska – Dubašnica, u prizemlju sjedišta Općine, na adresi Lina Bolmarčića 22, Malinska. Pisano testiranje traje 45 minuta, a istoga dana, nakon objave rezultata pisanog testiranja, bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Općine Malinska – Dubašnica (www.malinska.hr).

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.


POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA


KLASA: 112-02/18-01/1
URBROJ: 2142/05-04-01/1-18-13

Malinska, 10. srpnja 2018.
Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u loklanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica, na radno mjesto Voditelja Odsjeka za proračun, financije i društvene djelatnosti (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca, utvrđujeLISTU KANDIDATA


prijavljenih za radno mjesto Voditelja Odsjeka za proračun, financije i društvene djelatnosti,
koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

1. L.D., 1988., Krk

Lista kandidata zaključena je s rednim brojem jedan (1).


POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA
Veličina slova