Najava 10. sjednice Općinskog vijeća

Najava 10. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/18-01/1
URBROJ: 2142/05-04-01/1-18-11
Malinska, 6. srpnja 2018.

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), sazivam za

12. srpnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 20:00 sati u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica.

Za sjednicu predlažem sljedeći:


– D N E V N I   R E D –

1. Izviješće mandatne komisije (izviješće će dostaviti će se na samoj sjednici Vijeća, po održanoj sjednici Mandatne komisije)

2. Polaganje prisege vijećnika

3. Usvajanje zapisnika sa 9 . sjednice Općinskog vijeća

4. Odluka o dodjeli javnih priznanja

5. IMOVINSKI

5.1. HEP
5.2. Universi nova

5.3. Malin

6. Imenovanje – Vijeće za koncesijska odobrenja

7. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za statut i poslovnik

8. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

9. Informacija o zahtjevu OŠ Malinska-Dubašnica za financiranjem stručnog suradnika – psihologa

10. Vijećnička pitanja


Predsjednica:
Mirjana Maršić, v.r.
Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA