Rješenje o određivanju biračkih mjesta za Mjesne odbore Općine Malinska – Dubašnica

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO


Na temelju članka 34. Odluke o pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/14), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Malinska – Dubašnica, donosi

R I J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA


Za područje Općine Malinska-Dubašnica određuju se biračka mjesta:

1. Biračko mjesto broj


1.
MALINSKA – DUBAŠNICA
PROSTORIJE DRUŠTVENOG DOMA MATE JUSTINIĆ, SVETI VID MIHOLJICE


na kojem će glasati birači s prebivalištem u:


MARŠIĆI: Maršići, SRŠIĆI: Sršići, SVETI VID-MIHOLJICE: Sveti Vid-Miholjice


2. Biračko mjesto broj


2.
MILOVČIĆI

PROSTORIJE DRUŠTVENOG DOMA MILOVČIĆI


na kojem će glasati birači s prebivalištem u:


BARUŠIĆI: Barušići, KREMENIĆI: Kremenići, LJUTIĆI: Ljutići, MILOVČIĆI: Milovčići, OŠTROBRADIĆ: Oštrobradić, SABLJIĆI: Sabljići, STRILČIĆI: Strilčići, SVETI ANTON: Sveti Anton, SVETI IVAN: Sveti Ivan, ŽGOMBIĆI: Žgombići

3. Biračko mjesto broj


3.
MALINSKA-DUBAŠNICA
PROSTORIJE PRIVATNOG STAMBENOG OBJEKTA PORAT 5/A


na kojem će glasati birači s prebivalištem u:

PORAT: Novina, Porat, Žubra (parni brojevi od kbr. 62 / neparni brojevi od kbr. 63), VANTAČIĆI: Antona Bogovića, Črni pesak, Dubanjak, Duhljice, Odvojak črni pesak, II. odvojak Črni pesak, Keruševo, Lišina, Maslinska, Matijaševo, Mihovilići, Miroslava Celebrina, Murvice, Odvojak lišine, Ograde, Ošišće, Podvornica, Prhovićeva, Rtić, Valica, Vantačići, Zelengaj, Žubra (parni brojevi do kbr. 60 / neparni brojevi do kbr. 61)

 


4. Biračko mjesto broj


4.

MALINSKA-DUBAŠNICA
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE „FRAN KRSTO FRANKOPAN“, BOGOVIĆI, STIPKINO 7


na kojem će glasati birači s prebivalištem u:


MILČETIĆI: Bašćanska, Bodulska, Dobrinjska, Dubašljanska (parni brojevi do kbr. 10 / neparni brojevi do kbr. 15), Frana Supila, Ivana Milčetića Matine, Jadranska, Jamina, Jesenska, Kapela, Karinovo, Krčka, Lanišće, Mekotina, Milčetići, Odvojak riječke, Omišljanska, Poljička, Riječka (neparni brojevi od kbr. 31), Vlade Bagata, Zagrebačka, Zvezdan, TURČIĆ: Turčić, ZIDARIĆI: Braće Turčić (svi parni brojevi / neparni brojevi od kbr. 15), Grič, Lončarovo, Mate Balote (parni brojevi), Riječka (parni brojevi od kbr. 14), Rova, Zidarići

5. Biračko mjesto broj


5.
MALINSKA-DUBAŠNICA
PROSTORIJE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA, LINA BOLMARČIĆA 22


na kojem će glasati birači s prebivalištem u:

BOGOVIĆI: 17. travnja, Branka Fučića (parni brojevi do kbr. 38 / neparni brojevi do kbr. 29), Dubašljanska (parni brojevi od kbr.12 do kbr. 48 / neparni brojevi od kbr. 17 do kbr. 55), Frankopanska, Istarska, Levanda (neparni brojevi), Lokvica, Mirka Radića, Mužini, Novo naselje, Odvojak 17. travnja, Odvojak Branka Fučića, Odvojak Stipkino, Pavus (parni brojevi), Pavus II., Pavus IV., Pavus VI., Petrlini, Podlokvić, Poljina, Stipkino, Svetog Apolinara (parni brojevi od kbr. 18 / neparni brojevi od kbr. 15), MALINSKA: Bok, Braće Turčić (neparni brojevi do kbr. 13), Branka Župana, Cuklićevo, Draga, Dražine, Dub, Dubašljanska (parni brojevi od kbr. 50 / neparni brojevi od kbr. 57), Haludovo, Ivana Milčetića Matine, Ivana Zajca, Jaz, Joakima Tončića, Kala, Kazimira Ostrogovića, Klarina, Kralja Tomislava, Krčkih iseljenika, Kvarnerska, Levanda (parni brojevi), Lina Bolmarčića, Ljudevita Gaja, Mate Balote (neparni brojevi), Mekotina, Mihovila Radića, Nedjeljka Karabaića, Nikole Tesle, Obala, Odvojak Kralja Tomislava, Odvojak Kvarnerske, Odvojak Slavka Pančića, Palih Boraca, Pionirska, Portić, Priko poja, Put Haludova, Rajska cesta, Riječka (parni brojevi do kbr. 12 / neparni brojevi do kbr. 29), Ruđera Boškovića, Samoborska, Slavka Pančića, Svetog Apolinara (parni brojevi do kbr. 16 / neparni brojevi do kbr. 13), Tina Ujevića, Vladimira Nazora, Vrtača, RADIĆI: Branka Fučića (parni brojevi od kbr. 40 /neparni brojevi od kbr. 31), Grdine, Miroslava Krleže, Odvojak Grdine, Odvojak primorske, Pavus (neparni brojevi), Pavus I., Pavus III., Primorska, Put Radići, Radići.

KLASA: 026-02/18-01/1
URBROJ: 2142/05-04-01/1-18-29
Malinska, 15. lipnja 2018.


Predsjednica:

Slavica Perišić

Odluka (PDF)

Povezane teme