Oglas za primanje 1 (jednog) radnika u radni odnos na određeno vrijeme (M/Ž)

Sukladno članku 16. Pravilnika o radu i odluci o objavi oglasa od 4. travnja 2018. godine, direktor Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. objavljuje

 

 

OGLAS

za primanje 1 (jednog) radnika u radni odnos na određeno vrijeme (M/Ž)

 

 

Prima se 1 (jedan) radnik u radni odnos na određeno vrijeme u periodu od 1. lipnja 2018. godine do 30. rujna 2018. godine na radno mjesto „parkirališni radnik“ radi obavljanja poslova kontrole i naplate parkinga te ostalih poslova sukladno Pravilniku o radu Društva.

 

Oglas je objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnim pločama i web portalu Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. i Općine Malinska-Dubašnica.

 

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Uvjeti za obavljanje posla:

  • IV ili V stupanj stručne spreme (SSS);
  • vozačka dozvola B kategorije;
  • poznavanje rada na računalu i androidu.

 

Naknada troškova za prijevoz utvrđena je čl. 55. Pravilnika o radu Društva.

 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

  • osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te adresa elektroničke pošte);
  • životopis;
  • presliku svjedodžbe/diplome;
  • presliku osobne iskaznice i vozačke dozvole (s obje strane);
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora odabranog kandidata predočit će se izvornik isprava.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa (zaključno s 23. travnja 2018. godine) preporukom putem pošte ili osobno na adresu Komunalno društvo Dubašnica d.o.o., Stipkino 21, Malinska, sa naznakom „Za oglas za radno mjesto“.

 

Ukoliko osoba ostvaruje zakonsko pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je na isto se pozvati i uz ostalu potrebnu dokumentaciju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih u zakonu.

Nepotpune i nepravovremene, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za navedeno radno mjesto neće biti uzete u razmatranje.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo imenovano za odabir, provesti će usmeni razgovor u trajanju do 15 minuta, na koji će kandidati biti pozvani putem e-maila ili telefonskim pozivom.

 

Nakon usmenog razgovora obradit će se prijave i predložit će se direktoru Odluka o izboru kandidata.

Odluku o izboru kandidata dostavlja se svakom kandidatu u roku od 8 dana od donošenja iste.

Na izvršeni izbor kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru kandidata.

Prigovor se dostavlja direktoru koji odlučuje o prigovoru u roku od 8 dana od dana primitka istog.

 

Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. zadržava pravo poništavanja oglasa u svakom trenutku.

 

 


                                                                                              DIREKTOR

                                                                                              Ivan Petršorić


Oglas (PDF) 

Povezane teme