OBAVIJEST: U postupku javnog natječaja za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Općine Malinska – Dubašnica

Općina Malinska – Dubašnica objavljujeOBAVIJEST


U postupku javnog natječaja za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Općine Malinska-Dubašnica

U javnom natječaju za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Općine Malinska-Dubašnica objavljenom u Novom listu dana 25. veljače 2018. godine, utvrđena je pogreška u pisanju datuma u točki 3. objavljenog teksta.

Ispravan tekst točke 3. javnog natječaja glasi:

  1. Rok za podnošenje ponuda istječe 8. ožujka 2018. godine u 10,00 sati bez obzira na način dostave.

Molimo sve zainteresirane da svoje ponude dostave najkasnije do 8. ožujka 2018. god. do 10,00 sati kada će se u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica na adresi Lina Bolmarčića 22, Malinska izvršiti javno otvaranje ponuda.

Općina Malinska-Dubašnica

 

KLASA: 363-02/18-01/8

URBROJ: 2142/05-04-03/5-18-6

Malinska, 2. ožujka 2018. godine

 

Javni natječaj za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Općine Malinska – Dubašnica – OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (‘Narodne novine’ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 7.

Povezane teme