Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – računovodstveni referent

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web – stranice i oglasne ploče Općine Malinska – Dubašnica, imenovanim kandidatima upućuje


P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


Pozivaju se kandidati (s liste kandidata – u prilogu) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska -Dubašnica na radno mjesto računovodstvenog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu 1 izvršitelja / icu na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljinog dopusta uz probni rad od dva (2) mjeseca, da pristupe u utorak – 30. siječnja 2018. godine s početkom u 10:00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Općine Malinska – Dubašnica, u prizemlju sjedišta Općine, na adresi Lina Bolmarčića 22, Malinska. Pisano testiranje traje 45 minuta, a istoga dana, nakon objave rezultata pisanog testiranja, bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu. Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Općine Malinska – Dubašnica (www.malinska.hr). Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu računovodstvenog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu 1 izvršitelja / icu na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljinog dopusta uz probni rad od dva (2) mjeseca, utvrđujeLISTU KANDIDATA
prijavljenih za radno mjesto računovodstvenog referenta,
koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:


1. C.B., 1992., Punat

2. E.M.G., 1989., Malinska
3. M.M., 1989., Krk
4. L.S., 1978., Malinska
5. M.M.V., 1984., Malinska

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem pet (5).

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 112-03/18-01/1
URBROJ: 2142/05-04-01/1-18-16
Malinska, 23. siječnja 2018.

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA
Veličina slova