Upisi u prvi razred u Osnovnoj školi Malinska – Dubašnica

Poštovani roditelji budućih prvašića,

prijave za upis u prvi razred za školsku godinu 2018./2019. održati će se u našoj školi od 22. do 26. siječnja 2018. godine. U nastavku donosimo informacije o upisima i raspored održavanja prijava.

.

RASPORED održavanja prijava u Osnovnoj školi Malinska – Dubašnica:

ponedjeljak, 22. siječnja 2018.od 8.00 do 11.00 sati
utorak, 23. siječnja 2018.od 14.00 do 17.00 sati
srijeda, 24. siječnja 2018.od 8.00 do 11.00 sati
četvrtak, 25. siječnja 2018.od 8.00 do 11.00 sati
petak, 26. siječnja 2018.od 8.00 do 11.00 sati

Molimo roditelje da sa sobom donesu:

  • presliku rodnog lista ili izvoda iz matice rođenih (sa OIB-om)
  • presliku osobne iskaznice jednog roditelja ili uvjerenje o mjestu prebivališta/boravišta djeteta, školskog obveznika

ŠKOLSKI OBVEZNICI

U prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2018./2019. upisuju se djeca koja do 1. travnja 2018. godine imaju navršenih šest godina života, i to djeca rođena od 1. travnja 2011. godine do 31. ožujka 2012. godine kao i djeca kojoj je u prethodnoj školskoj godini odgođen upis ili su privremeno oslobođena od školovanja ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici.

PRIJEVREMENI UPIS

Iznimno, za dijete rođeno od 1. travnja 2012. do 31. prosinca 2012. godine, roditelj/skrbnik može najkasnije do 31. ožujka 2018. godine podnijeti zahtjev za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika pismenim putem ili osobno u Ispostavi Krk Ureda državne uprave u Primorsko – goranskoj županiji, Trg bana Josipa Jelačića 3. Obrazac zahtjeva možete zatražiti u školi ili ga možete preuzeti ovdje: Obrazac zahtjeva za prijevremeni upis

Uz obrazloženi zahtjev roditelj dostavlja: presliku rodnog lista djeteta, presliku osobne iskaznice roditelja ili potvrdu o promjeni mjesta prebivališta ili boravišta i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta ako je dijete bilo uključeno u predškolski program. Ured državne uprave donosi rješenje o prijevremenom upisu za pojedino dijete na temelju mišljenja stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta Ureda.

UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE I LIJEČNIČKI PREGLED

Prije redovitog upisa u osnovnu školu Stručno povjerenstvo škole će utvrditi psihofizičko stanje djece koje će se održati u prostorijama OŠ Malinska – Dubašnica.  Liječnički pregled djece obavlja dr. Vanja Tomac u zdravstvenoj ustanovi, u Domu zdravlja Krk. (☏ 222-927)

Roditelji/staratelji će o terminima pregleda biti obaviješteni prilikom dolaska u školu.

ODGODA UPISA

Stručno povjerenstvo škole može predložiti Službi Ureda državne uprave odgodu upisa u prvi razred osnovne škole, osobito ako:

  • procijeni na temelju neposrednoga pregleda i dostavljene dokumentacije o psihofizičkom stanju djeteta da bi odgoda upisa pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj,
  • se dijete nalazi ili će se početkom nastavne godine nalaziti na liječenju ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi u trajanju duljem od mjesec dana, ali samo u slučaju da u zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se dijete liječiti/rehabilitirati nije organizirana nastava ili ako je dijete uključeno u rehabilitacijske postupke koji će prema procjeni stručnjaka značajno utjecati na njegov psihofizički razvoj.

PRIVREMENO OSLOBAĐANJE DJETETA OD UPISA

Privremeno oslobađanje djeteta od upisa u prvi razred osnovne škole ostvaruje dijete kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće. Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole Uredu podnosi roditelj/staratelj djeteta. Osim zahtjeva roditelj obvezno dostavlja medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja. Obrazac zahtjeva možete zatražiti u školskoj ustanovi ili ga možete preuzeti ovdje: Obrazac zahtjeva za privremeno oslobađanje od upisa

PRILOŽENI DOKUMENTI:

Više informacija o upisima možete potražiti na: www.udu-pgz.hr

Vidimo se u školi!!!

Izvor: Osnovna škola Malinska – Dubašnica

Povezane teme