Obavijest o promjeni žiro računa Općine Malinska – Dubašnica

Općina Malinska – Dubašnica od dana 18. siječnja 2018. godine mijenja poslovnu banku i zatvara postojeći žiro račun u dosadašnjoj poslovnoj banci. Istog dana otvara se novi žiro račun u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Novi broj žiro računa glasi: HR24 2402006 1825300006

Sva plaćanja (komunalna naknada, komunalni doprinosi, porezi i drugo) u korist proračuna Općine Malinska-Dubašnica od dana 18. siječnja 2018. godine potrebno je vršiti na navedeni broj računa.

Napomena:

Svi korisnici koji imaju trajne naloge, trebaju ih ažurirati.

————————————————
Općina Malinska – Dubašnica

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA
Veličina slova