Najava 4. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica  („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), dostavljam  poziv za


4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica
za 26. listopad 2017. godine (četvrtak), s početkom u 18:00 sati u vijećnici Općine Malinska – Dubašnica.


Za sjednicu predlažem sljedeći:


– D N E V N I   R E D –


1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća

2. Informacija o starom dječjem vrtiću

3. Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora Općine Malinska – Dubašnica

4. Odluka o davanju na korištenje objekta dječjeg vrtića ustanovi Dječji vrtić Katarina Frankopan, Krk

5. PRORAČUN OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2017. GODINU
5.1. Odluka o III. izmjeni i dopuni Programa gradnje za 2017. godinu
5.2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za 2017. godinu

6. IZBOR I IMENOVANJA
6.1.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za hortikulturno uređenje i poljoprivredu
6.2. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

7. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova

8. Odluka o istupanju iz ustanove Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ

9. Vijećnička pitanja


Predsjednica:
Mirjana Maršić, v.r.

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.