Mind the Mind – borba protiv stigme mentalnih poremećaja

U Osnovnoj školi  Malinska – Dubašnica održana je  radionica u sklopu projekta „Mind the Mind – borba protiv stigme mentalnih poremećaja“ za učenike sedmih i osmih razreda, u trajanju od dva školska sata. Projekt je organiziran od strane Europske federacije organizacija studenata psihologije.

Udruga EFPSA (European Federation of Psychology Students‘ Associations) je udruga koja teži unaprjeđenju aktivnosti studenata psihologije Europe te doprinošenju društvu u kojem živimo i razvoju psihologije kao znanosti. Radionicu su provele Iva Žužić i Martina Lukačić, studentice 3. godine Odsjeka za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Rijeci i članice EFPSA-e.
“Mind the Mind – borba protiv stigme mentalnih poremećaja”
je projekt koji ima za cilj smanjenje stigme ljudi s mentalnim poremećajima te se na edukativno-iskustven način primjenjuju psihološka znanja o ovoj temi. Obuhvaća edukativni sadržaj o mentalnim poremećajima, igre uživljavanja u kontekst i igranja uloga te interaktivne diskusije. Svrha je povećati svjesnost o problemima mentalnog zdravlja te potaknuti raspravu kako bi se prevladala stigma i razvila empatija te potaknula tolerancija prema osobama s mentalnim poremećajima. Sadržaj je temeljen na znanstvenim istraživanjima te je odobren od europskih stručnjaka u području.

https://www.facebook.com/efpsamindthemind/

Matea Mrakovčić Kosić


 


Izvor: Osnovna škola Malinska – Dubašnica

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.