Predavanje u Školi: Suzbijanje korupcije u srednjem vijeku

Predavanju, koje je otvorila ravnateljica Nedjeljka Turčić, prethodila je izložba odabranih tekstova iz različitih pravnih dokumenata srednjeg vijeka.

Nama je bio najzanimljiviji onaj dio koji se odnosio na Krčki ili Vrbnički statut, te na Vinodolski zakonik koji nam je blizak.  Ti su zakoni, iako tiskani u tisućama primjeraka, već odavno rasprodani što potvrđuje njihovu živost i vrijednost… a ugledali su svjetlo dana prije više od šest stoljeća. Predavači su upoznali učenike kako su naši  prethodnici štitili pravo, određivali svjedoke i kako su uredili izborni sustav, određivali  kvorum, natpolovičnu  ili dvotrećinsku većinu, kako su birali važne službenike komune i sl. Iz srednjovjekovnog razdoblja povijesti otoka Krka, poznate su zbirke pravnih odredaba čiji je cilj bio reguliranje svakodnevnog života, naročito prema vlasti. Pisan glagoljicom, 1388. Krčki statut  nastao je kako bi se krivci raznih prijestupa kaznili, a pošteni ostali u svojim pravima.

Odredbe su se odnosile na kažnjavanje za krađu, nasilje, tučnjave,  štetu,  psovanje … razne povrede u ponašanju i slično.

Za sve je bila propisana novčana kazna i kazna zatvora. Evo i odgovornog ponašanja prema gradskoj blagajni:  Statut predviđa i ustrojavanje triju knjiga komunalnih prihoda i rashoda, od kojih će jednu držati knez, drugu netko od starijih sudaca i treću gradski blagajnik, koji će se uzajamno nadzirati.

Knez  ne otvara pisma sam, već samo u službenim prostorijama i uz sudjelovanje kancelara koji sadržaj pisma mora pročitati naglas (to smo našli u Korčulanskom statutu iz 1265. godine.)

Zakonima su bila regulirana pitanja sukoba, što je mladima pojašnjeno na njima zoran način, današnji nogomet. Sve što su učenici usvojili na ovom predavanju ide prema izgradnji boljeg i pravednijeg društva kojim će u budućnosti oni upravljati.

Milena Žic, prof.

FOTOGALERIJA:

Povezane teme