Dopuna dnevnog reda 39. sjednice Općinskog vijeća

Dopuna dnevnog reda 39. sjednice Općinskog vijeća


Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko– goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), dostavljam

dopunu dnevnog reda
39.  sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica


Predlažem da se dnevni red 39. sjednice dopuni novim točkama 12., 13. i 14. kako slijedi:

12. Dopuna Plana lokacija za postavu privremenih objekata
13. Ugostiteljski obrt Riva – Molba za oslobođenjem od plaćanja zakupa terase u 2017. godini
14. Odluka o namjeni poslovnog prostora
15. Vijećnička pitanja


Predsjednik:
Zdenko Cerović, v.r.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA