Sportaš i sportska ekipa otoka Krka 2016. godine

Ovogodišnja manifestacija  proglašenja sportaša godine otoka Krka održati će se  u četvrtak, 30.ožujka u 19.00 sati u  prostoru osnovne škole „Fran Krsto Frankopan” u gradu Krku.

DOBRODOŠLI!

Povezane teme