Najava 39. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska ‐ Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), dostavljam 39. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska ‐ Dubašnica za 23. ožujka 2017. godine (četvrtak) s početkom u 19:00 sati u vijećnici Općine Malinska – Dubašnica.

Za sjednicu predlažem sljedeći:


‐ D N E V N I   R E D ‐


1. Usvajanje zapisnika sa 38. sjednice Općinskog vijeća


2. Informacije načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju


3. ZAVRŠNI OBRAČUN PRORAČUNA 2016.


4. I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2017. GODINU


5. PONIKVE


5.1. Odluka o prihvaćanju projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“ i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
5.2. Odluka o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
5.3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska ‐ Dubašnica za 2017. godinu


6. Izviješće o stanju u prostoru za razdoblje 2016. do 2020. godine


7. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje


8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja


9. T.U.O. MARGARITA, vl. Sandra Mrđen ‐ Zamolba za proširenje djelatnosti u poslovnom prostoru


10. IMOVINSKI PREDMETI :


10.1. Odluka o osnivanju prava služnosti u korist Ponikve voda d.o.o.
10.2. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu dijela k.č. 3968 k.o. Malinska ‐ Dubašnica


11. Prijedlog Odluke o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Malinska – Dubašnica i Plana zaštite od požara Općine Malinska ‐ Dubašnica


12. Vijećnička pitanja


Predsjednik:
Zdenko Cerović, v.r.

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

Zbog kvara na telefonskim linijama, molimo sugrađane da nam se u slučaju potrebe obrate putem elektroničke pošte:

info@malinska.hr.

ZAHVALJUJEMO NA RAZUMIJEVANJU!

OPĆINA MALINSKA  - DUBAŠNICA


 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.