Lista kandidata za prijam u službu – radno mjesto račuvodsvenog referenta i poziv za prethodnu provjeru znanja


REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


KLASA: 112-02/17-01/1
URBROJ: 2142/05-04-01/1-17-12

Malinska, 10. ožujka 2017.


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu na radno mjesto računovodstvenog referenta (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca, utvrđuje

LISTU KANDIDATA
prijavljenih za radno mjesto računovodstvenog referenta,
koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:


1. V.K., 1991., Krk, Vrh
2. O.K., 1983., Rijeka
3. E.M.G., 1989., Malinska, Milčetići
4. I.P., 1986., Krk, Žgaljići
5. N.T., 1976., Dobrinj, Kras

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 5.Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web – stranice i oglasne ploče Općine Malinska – Dubašnica, imenovanim kandidatima upućuje


P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


Pozivaju se kandidati (s liste kandidata – u prilogu) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica na radno mjesto računovodstvenog referenta (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca, da pristupe u petak – 17. ožujka 2017. godine s početkom u 10:00 sati, na pisano testiranje.  Mjesto održavanja je Vijećnica Općine Malinska – Dubašnica, u prizemlju sjedišta Općine, na adresi Lina Bolmarčića 22, Malinska. Pisano testiranje traje 45 minuta, a istoga dana, nakon objave rezultata pisanog testiranja, bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu. Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web – stranici Općine Malinska – Dubašnica (www.malinska.hr). Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Povezane teme