Proračun Općine Malinska – Dubašnica za 2017. godinu

Proračun predstavlja temeljni dokument Općine Malinska – Dubašnica. Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 , 136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26109, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica, na svojoj sjednici održanoj 16. prosinca 2016. godine, donijelo je Proračun Općine Malinska – Dubašnica za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu.


Proračun 2017.

1. Proračun
2. Odluka  o izvršenju Proračuna
3. Plan razvojnih programa


Prijedlog proračuna za 2017. godinu

Temeljem članka 10. stavja 1. točke 3. Zakona i o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 18/15) objavljuje se Prijedlog Proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2017. godinu i projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu.

Povezane teme