Obnova zemljišnih knjiga K. O. Malinska – Dubašnica

Proteklo je nešto više od godinu dana otkad smo započeli s dugoočekivanim procesom izlaganja i obnove zemljišnih knjiga nove k. o. Malinska – Dubašnica. Možda ste već zaboravili na ono mnoštvo bijelih točaka po međama, zidovima, gromačama i cestama što je te već davne 2006. godine bio kraj terenske izmjere prije avionskog fotografiranja (ortofoto snimka). Ta je izmjera provedena uz sudjelovanje vlasnika ili posjednika određenih zemljišnih čestica na koje naši stanovnici ili privremeni mještani polažu vlasnička ili suvlasnička prava.

No, taj proces ni izdaleka nije bio gotov, tek nakon snimke trebalo je uslijediti izlaganje novih katastarskih čestica koje nije nikad provedeno pa se u kuloarima pričalo da od toga 9 milijuna kuna + PDV vrijednog projekta za običan puk neće biti nikakve koristi. Kako „obećanje ne bi bilo pusto radovanje” uspjeli smo, nakon namjenski kupljene kuće obitelji Poljanić 2014. godine na adresi Dubašljanska 78, započeti s obnovom zemljišnih knjiga u sudjelovanju s Geodetskom upravom i Općinskim sudom u Krku. Ove dvije državne institucije provode važan tehnički dio posla i verificiraju stvarno stanje (su)vlasništva uz prisutnost stvarnih vlasnika/posjednika. Sve to na temelju važećih vlasničkih/posjedovnih listova kao i kupoprodajnih/darovnih ugovora i ostalih vjerodostojnih dokumenata kojima se dokazuju prava vlasništva. Uloga je Općine pružiti im financijsku i materijalnu, bolje rečeno, logističku pomoć.

Zadatak je Općine također pratiti općinsko vlasništvo, posebice kod putova, trgova, nerazvrstanih cesta, usuglasiti se oko granica pomorskog dobra, ali i pratiti uzurpacije vlasništva, te neovlašteno korištenje. Također i zagrađivanje općinskog zemljišta što smo posebice u priobalnom dijelu Vantačića uočili u velikoj mjeri. Jedan od primjera možete vidjeti na fotografiji s područja Valice. Radi se o slučajevima u kojima su vlasnici građevinskih parcela na svoju ruku, ili pak u dogovoru s nekim, neovlašteno, bez otkupa ili bilo kakvoga drugog prava, ogradili i tako prisvojili dio općinskog zemljišta koje je vlasništvo svih stanovnika Općine Malinska – Dubašnica. Za razliku od takvih neodgovornih pojedinaca, postoje i oni drugi koji su ogradili samo svoj posjed uz minimalna odstupanja. Izmjere s posebnom lakoćom sada otkrivaju koliki su razmjeri uzurpacije zemljišta, ali i ljudske lakomosti za tzv. „lakom zaradom”.

 

Nepošteni vlasnik je zidom ogradio Općinsko zemljište


Izlaganje je započelo 1. prosinca 2015. godine s 2. zonom (Porat, Vantačići). Da ne bi bilo zabune oko broja zona kojih ukupno ima osam, započelo se sa zonom 2, a razlog jest što je zona 1 trenutno izdvojena jer se radi o cjelokupnoj granici pomorskog dobra na razini nove k. o. Malinska – Dubašnica i koja će imati posebni postupak izlaganja. Prema trenutnim podacima, na području obuhvata zone 2 nalazi se 1607 novoformiranih čestica čiji broj može rasti zbog parcelacija nakon prigovora. Katastarsko je povjerenstvo do sada izložilo 1257 novoformiranih čestica, dok je u sudskom dijelu do sada utvrđeno vlasništvo na 1001 parceli (Sud nije u zaostatku, već je iskazana razlika zbog uloženih prigovora na izlaganje katastra). Dosad je uložen ukupno 171 prigovor, a riješeno ih je 104. Planirani kraj izlaganja 2. zone je travanj 2017. godine.
U svakom slučaju Općina će kao pravna institucija zatražiti vraćanje onog što je nedvojbeno općinsko vlasništvo jer nas tu štite i zakoni RH. Ono što, nažalost, zbog nečijeg privođenja svrsi izgradnje i uzurpacije nekakvom prenamjenom više nije moguće vratiti, bit će predloženo za otkup trenutnim posjednicima po tržišnim cijenama ili pak sudskom procesu utvrđivanja vlasništva. Nakon izlaganja cjelokupnog područja zone 2, koja obuhvaća Porat – Vantačići – Turčići i veći dio zone Rova, za-tvorit će se to područje i krenuti s izlaganjem zone 3 (Zidarići, dio Milčetića i dio Bogovića).

 

 

Povezane teme