Najava 37. sjednice Općinskog Vijeća

Najava 37. sjednice Općinskog Vijeća

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), dostavljam poziv za 37. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica  za 15. prosinca 2016. godine (četvrtak)  s početkom u 18:00 sati u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica.


Za sjednicu predlažem sljedeći:


                                                                                                              – D N E V N I    R E D –


1. Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice Općinskog vijeća

2. Usvajanje zapisnika sa 36. sjednice Općinskog vijeća

3. III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

3.1. III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
3.2. III. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
3.3. III. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu
3.4. III. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

4. PRORAČUN OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2017. GODINU

4.1. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2017. i projekcija proračuna za 2018. i 2019. godinu
4.2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska–Dubašnica za 2017. godinu
4.3. Plan razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2017. – 2018. godine
4.4. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
4.5. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
4.6. Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2017. godini
4.7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
4.8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska–Dubašnica u 2016. godini
4.9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite Općine Malinska–Dubašnica za period 2017.  – 2020. godine
4.10. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Malinska–Dubašnica za 2017.  godinu

5. Odluka o pristupanju osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu

6. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Malinska – Dubašnica

7. Odluka o dodjeli posebnog priznanja Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica

8. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska – Dubašnica

9. Vijećnička pitanja


Predsjednik: Zdenko Cerović, v.r.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA