Lista kandidata i poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijem u službu administrativnog referenta – tajnika (1 izvršitelj, m/ž),

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u loklanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu administrativnog referenta – tajnika (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca, utvrđuje


LISTU KANDIDATA


prijavljenih za radno mjesto administrativnog referenta u pisarnici,  koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

1. N. B., 1981., Malinska

2. I. J., 1971., Rijeka

3. M. K., 1982., Malinska

4. T. M., 1977., Krk

5. R. P., 1985., Malinska


Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 5.


POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA


Privitak: Objava liste kandidataPovjerenstvo za provedbu natječaja, putem web – stranice i oglasne ploče Općine Malinska – Dubašnica, imenovanim kandidatima upućujeP O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


     Pozivaju se kandidati (s liste kandidata – u prilogu) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica na radno mjesto administrativnog referenta u pisarnici (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca, koji je objavljen dana 21. rujna 2016. g. u Narodnim novinama broj 84/16, na oglasnoj ploči i web-stranici Općine Malinska – Dubašnica, da pristupe u četvrtak – 13. listopada 2016. godine u 11:00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Općine Malinska – Dubašnica, u prizemlju sjedišta Općine, na adresi Lina Bolmarčića 22, Malinska. Pisano testiranje traje 45 minuta, a istoga dana s početkom u 12:30 sati bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.
Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Općine Malinska – Dubašnica (www.malinska.hr).

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.


POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA


Privitak: Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Povezane teme