Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2016./2017. godini

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2016./2017. godini

Temeljem članka 3. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine“ broj 43/09 i 10/16) i članka 31. Statuta Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine“ broj 26/09, 43/09 i 14/13) raspisuje se


NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima

u školskoj/akademskoj 2016./2017. godini


1. Predmet ovoga natječaja je dodjela stipendija učenicima srednjih škola, studentima preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija, učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja i uspješnim sportašima. U školskoj tj. akademskoj godini 2016./2017. dodjeljuje se pedeset stipendija u iznosu od 600,00 kn učenicima srednjih škola, studentima preddiplomskog i diplomskog studija, učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja i uspješnim sportašima te jedna stipendija u iznosu 1.000,00 kn studentima poslijediplomskog studija. Stipendija se isplaćuje mjesečno od 1. rujna 2016. do 30. lipnja 2017. godine (10 mjeseci).

2. Pravo na podnošenje prijave za stipendiju imaju učenici i studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

a) da su državljani Republike Hrvatske,

b) da oni i njihova obitelj imaju prebivalište najmanje dvije godine na području Općine Malinska – Dubašnica

c) da već nisu stipendirani iz nekih drugih izvora i

d) da zadovoljavaju uvjet prosjeka ocjena kako slijedi:

najmanje prosjek ocjena 4,5 u svim razredima osnovne škole za učenike koji po prvi put upisuju prvi razred srednje škole,

najmanje prosjek ocjena 4,0 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji po prvi put upisuju drugi ili viši razred srednje škole,

najmanje prosjek ocjena 4,5 u svim razredima srednje škole za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija,.

najmanje prosjek ocjena 3,50 iz prethodne godine studija za studente na višim godinama studija uz uvjet neponavljanja godine,

najmanje ukupni prosjek 3,5 na preddiplomskom i diplomskom studiju za studente koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija i

najmanje ukupni prosjek 3,5 na preddiplomskom i diplomskom studiju te ispunjen uvjet za upis slijedećeg semestra na poslijediplomskom studiju za studente na višim godinama poslijediplomskog studija.

3. Za učenike i studente koji se natječu za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja ne primjenjuju se prosjeci ocjena iz točke 2. d) te imaju pravo na dodjelu izravne stipendije.

Deficitarna zanimanja iz prethodnog stavka jesu: kuhari, konobari i slastičari.

4. Učenici koji prvi put upisuju prvi razred srednje škole, a koji su u svim razredima osnovne škole ostvarili odličan uspjeh, studenti koji prvi put upisuju prvu godinu fakulteta, a koji su u svim razredima srednje škole ostvarili odličan uspjeh te učenici i studenti koji su ujedno vrhunski sportaši kategorizirani prema rang listi Hrvatskog olimpijskog odbora, imaju pravo na dodjelu izravne stipendije.

5. Pristupnik natječaju podnosi zahtjev za dodjelu stipendije na ispunjenom obrascu uz koju je dužan priložiti slijedeće:

  • žvotopis
  • presliku domovnice ili osobne iskaznice (pristupnika i roditelja)
  • uvjerenje o prebivališu u Općni Malinska – Dubašica (ne starije od mjesec dana)
  • uvjerenje o upisu u tekuću šolsku/akademsku 2016./2017. godinu i
  • dokaz o prosjeku ocjena (preslika svjedodže ili prijepis ocjena)

6. Obrazac se može preuzeti osobno u Općni Malinska – Dubašica ili s web portala www.malinska.hr.

Rok za podnošnje prijave je 1. studeni 2016. godine (utorak).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Zahtjevi s dokumentacijom predaju se u pisarnicu Općine ili se dostavljaju putem pošte, na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska.

O rezultatima natječaja svi će pristupnici biti obaviješteni pismenim putem u roku 30 dana od zaključenja natječaja.

Općnski načlnik

Robert Anton Kraljić, v.r.

KLASA: 604-01/16-01/1
URBROJ: 2142/05-04-01/2-16-1

Malinska, 3. listopada 2016.


PREUZIMANJE:

 Natječaj  Obrazac za prijavu
Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA