Predstavljena knjiga Hrvatskoglagoljski notarijat otoka Krka – notari dubašnice

Dana 19. srpnja 2016. godine u sklopu progrmama obilježavanja Dana Općine Malinska – Dubašnica i blagdana Svetog Apolinara, nebeskog zaštitnika Općine, u Kući dubašljanske baštine u Bogovićima održano je predstavljanje knjige  “Hrvatskoglagoljski notarijat otoka krka – notari dubašnice” autora Tomislave Bošnjak Botica, Ivana Botice i Tomislava Galovića. Za tu prigodu ponovno je okupljena i dubašljanska klapa Mirakuli.

knjiga Bogovici

Slika: Ivica Brusić Brujo

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.