Natječaj za upis u jaslice

 

Jaslice Bubamara započeti će s radom u Malinskoj, na adresi Dubašljanska 78, u prizemlju, a namjenjene su za čuvanje djece od navršene jedne do tri godine starosti s područja općine Malinska – Dubašnica. U jaslicama je moguće smjestiti od 8 do 12 djece. Jaslicama Bubamara upravlja obrt Bubamara i dadilja Nathalie Žic.

jaslicejaslice2

 UPIS U JASLICE

Obrt za čuvanje djece „BUBAMARA“, vl.Nathalie Žic prima prijave za upis djece, od navršene godine dana starosti, na čuvanje.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

 • Potvrda o prebivalištu djeteta i oba roditelja u Općini Malinska-Dubašnica (ne starije od mjesec dana, original)
 • Potvrda o statusu samohranog roditelja za dijete i samohranog roditelja koji imaju prebivalište u Općini Malinska-Dubašnica (ne starije od mjesec dana, original)
 • Ako je dijete iz obitelji s troje i više djece, Izvadak iz matice rođenih za svu djecu (neovjerene kopije)
 • Potvrda za oba roditelja o zaposlenosti (ne starije od mjesec dana, original)
 • Izvadak iz matice rođenih za dijete (kopija)

6.)    Potvrda od pedijatra

Prednost pri upisu ostvaruju djeca prema broju bodova utvrđenim za pojedina mjerila:

 • Dijete i oba roditelja koja imaju prebivalište u Općini Malinska-Dubašnica – 25 bodova
 • Dijete i samohrani roditelj koji imaju prebivalište u Općini Malinska-Dubašnica – 25 bodova
 • Kada jedan roditelj i dijete imaju prebivalište u Općini Malinska-Dubašnica (a ne radi se o samohranom roditelju) – 10 bodova
 • Dijete iz obitelji s troje i više djece – 8 bodova
 • Dijete oba zaposlena roditelja – 7 bodova
 • Dijete samohranih roditelja i dijete u udomiteljskim obiteljima – 5 bodova

7.)    Dijete koje živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima (roditelji korisnici socijalne pomoći, doplatka za djecu, dijete teško oboljelog roditelja) – 3 boda

Ako više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu ostvaruje dijete s najvećim kriterijem za ostvarivanje prednosti pri upisu.

Ako i nakon primjene kriterija više djece ostvari jednake uvjete, prednost pri upisu utvrđuje se prema datumu predaje prijave za upis.

Prijave se dostavljaju osobno u prostorije jaslica „BUBAMARA“ na adresi Dubašljanska 78, radnim danom od 17.00 – 20.00 sati od 06.06. do 10.06.2016. godine.

Molimo roditelje s prebivalištem u Općini Malinska Dubašnica da uz navedenu dokumentaciju dostave neovjerenu kopiju potvrda o prebivalištu za roditelje i dijete i izvadak iz matice rođenih koji ćemo proslijediti uz Zahtjev za sufinanciranje u Općinu Malinska-Dubašnica.

 

Natječaj za upis u Jaslice

Povezane teme