Svjetski Dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj

Glavna skupština UNESCO-a usvojila je 2001. godine Opću deklaraciju o kulturnoj raznolikosti čiji je cilj pomoći državama da u vlastitim sredinama, poštujući i promičući kulturnu raznolikost, stvore uvjete za dijalog kultura i civilizacija u uvjetima globalizacije. Svjetski Dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj proglašen je 2002. godine.

Republika Hrvatska je aktivno i zapaženo sudjelovala i u izradi teksta Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja te na njenom usvajanju na 33. zasjedanju Glavne skupštine UNESCO-a u listopadu 2005. godine.

Kulturna raznolikost ne može se nametnuti proglasom, nju se živi i promatra. Cilj Svjetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj je stoga njegovanje iskustva ove raznolikosti u duhu znatiželje, upuštanja u dijalog i uzajamnog osluškivanja, kako bi se testirale praktične mogućnosti razvoja koje nudi kulturno poduzetništvo, industrije kreativnosti, kulturni turizam i očuvanje kulturne baštine.

Promicanje i zaštita kulturne raznolikosti jedan je od osnovnih ciljeva hrvatske kulturne politike, naime kulturu je bitno prepoznati kao čimbenika istinski održivog razvitka koji poštuje ljude i okoliš i doprinosi dijalogu i miru. Nakon što je Konvencija za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja usvojena na Općoj skupštini 2005. godine, a Hrvatski sabor ratificirao je UNESCO – ovu Konvenciju 12. svibnja 2006. godine

Kulturna raznolikost simbol je nastojanja da se poticanjem razvoja raznolikih svjetskih kultura spriječi unificirani razvoj svijeta. Ona predstavlja polaznu točku za suživot i uključenje svih ljudi te je osnova za život u multikulturalnom svijetu. Važan je čimbenik razvoja, a njezino je poštivanje ujedno i poštivanje ljudskih prava. Na taj način UNESCO utvrđuje svoju predanost promicanju „intelektualne i moralne solidarnosti čovječanstva“.

Povezane teme