HBOR – individualni razgovori za obrtnike s otoka Krka

HBOR Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji sa LAG-om Kvarnerski otoci i Udruženjem obrtnika otoka Krka organizira individualne razgovore za poduzetnike otoka Krka s voditeljicom Područnog ureda, Vesnom Bartolović koji će se održati u prostorijama LAG Kvarnerski otoci, Vršanska 14, Krk, u ponedjeljak, 18.04.2016.godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.
Na info danu se postojeći poduzetnici, kao i oni koji to planiraju postati, individualno stručno savjetuju o mogućnostima financiranja planiranih projekata u okviru 30 postojećih kreditnih programa HBOR-a namijenjenih za financiranje investicija, kao i obrtnog poslovanja.

Među istima, izdvajamo kreditne programe namijenjene financiranju ciljnih skupina (početnici, mladi poduzetnici i žene poduzetnice), kao i djelatnosti iz raznih sektora npr. prerađivačka industrija, turizam, poljoprivreda, zaštita okoliša i energetska učinkovitost, uslužne djelatnost i sve ostale djelatnosti koji čine održivim razvoj otoka). Pored navedenih informacija, poduzetnicima se pružaju korisne informacije i o aktualnostima vezanim uz prijavu na EU natječaje, kao i pruža pomoć oko prikupljanja kreditne dokumentacije. Svi zainteresirani poduzetnici ili oni koji to planiraju postati, mogu se prijaviti za besplatno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a na e-mail: lag@kvarnerski-otoci.hr.

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.