OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
PORTAL E-OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA
 

Dobro Došli na službeni web portal e-Općine Malinska - Dubašnica!

Poklade, maškare, mesopust, karneval... N O V O

Poklade, maškare, mesopust, poklad, bušari, šafingari, fašnik, pust, karneval... Sve su to nazivi za razdoblje nakon Nove godine, do Čiste srijede ili Pepelnice. U to vrijeme svatko ima priliku postati netko drugi, nešto drugo – ratnik, princeza, pčelica, jagoda, perilica rublja, svemirski brod... U današnje vrijeme postoji određena razlika između gradskih i seoskih karnevala, a ona se uglavnom vidi u tome što su gradski karnevali redovito organizirani od strane neke udruge, turističke zajednice itd.,....

više

Natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješ. obalnog pojasa Malinske N O V O

OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR) organizira i provodi arhitektonsko-urbanistički, javni, otvoreni, opći,anonimni, za realizaciju u jednom stupnju, NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja obalnog pojasa centra naselja Malinska. INVESTITOR I RASPISIVAČ: Općina Malinska - Dubašnica, 51511 Malinska, Ulica Lina Bolmarčića 22,....

više

Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima za kreditiranje za 2015. godinu N O V O

1. KREDITNI POTENCIJAL: 2.800.000,00 Kn; 2. KORISNICI KREDITA - Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite su obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, profitne ustanove, fizičke osobe u slobodnim zanimanjima i obiteljska gospodarstva (u daljnjem tekstu: Poduzetnik). Krediti se dodjeljuju: - Poduzetnicima početnicima (koji prvi put osnivaju obrt ili trgovačko društvo);....

više

PRORAČUN OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA ZA 2015. GODINU N O V O

Proračun predstavlja temeljni dokument Općine Malinska - Dubašnica. Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26109, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na svojoj sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine,....

više

Glasilo "Naši zvoni" N O V O

Poštovani žitelji Općine Malinska - Dubašnica, općinsko glasilo "Naši zvoni" ima svoje novo Uredništvo na čelu s Općinskim načelnikom Robertom Antonom Kraljićem. Uredništvo će na načelima otvorenosti i opće transparentnosti informirati ubuduće još podrobnije nego dosad svu javnost o događanjima iz našega kraja a sve u korist Vas žitelja Općine Malinska - Dubašnica....
Preglednik - "Naši zvoni" br.68 - BOŽIĆ I NOVA 2015.GODINA - POGLEDAJTE !

više

Multimedija

Općina Malinska - Dubašnica
Lina Bolmarčića 22, p.p. 14, 51511 Malinska,
Republika Hrvatska
tel. +385 (0) 51 750 500
fax. +385 (0) 51 750 510
e-mail. info@malinska.hr
web. www.malinska.hr
stranke. prijam stranaka

EKO MALINSKA - DUBAŠNICA, EKOLOŠKI ODGOVORNA TURISTIČKA DESTINACIJA!
Eko turistička ponuda Malinske - Dubašnice temelji se na: * poštivanju međunarodnih i internih eko standarda (izvorni proizvodi Dubašnice visoke kvalitete oblikovani u suvremeni, tržišno vrijedan proizvod); * poticanju i promoviranju korištenja obnovljivih izvora energije; * poboljšanju energetske učinkovitosti dionika turističke ponude; * poticanju selektivnog prikupljanja i zbrinjavanja otpada.... Suvremeni pristup razvoja turističkog proizvoda Malinske - Dubašnice ima efikasnu formulu = Ekonomija + Ekologija + Etičnost (3E).

Web portal,Portal,Općina,Malinska - Dubašnica,Malinska,Dubašnica,Robert Anton Kraljić,Miroslav Topić,Općinsko vijeće,PGŽ,Primorsko-goranska županija,otok Krk,uprava,dokumenti,vijesti,građani,ekonomija,galerija,kontakt,download,preuzimanje <