OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
PORTAL E-OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA
 

Dobro Došli na službeni web portal e-Općine Malinska - Dubašnica!

ČESTITAMO VAM BLAGDAN SVIH SVETIH I DUŠNI DAN !!! N O V O

Svi sveti (također Sesvete, Sisveti ili Sisvete; lat. Sollemnitas Omnium Sanctorum) svetkovina je u Rimokatoličkoj crkvi, a njome se slave svi sveci, kako oni koji su već kanonizirani, tako i oni koji to još nisu. Slavi se 1. studenog. U pravoslavnim crkvama ovaj se blagdan slavi prve nedjelje po Duhovima, te označuje završetak uskrsnoga dijela liturgijske godine.Spomen mučenika, zajednički različitim crkvama, počeo se slaviti od 4. stoljeća. Prvi tragovi općeg slavlja Svih svetih zabilježeni su najprije u Antiohiji....

više

Javni poziv za dostavu programa javnih potreba Općine Malinska - Dubašnica N O V O

Temeljem odredbi čl. 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba, KLASA: 400-01/14-01/2, URBROJ: 2142/05-04-01/2-14-1, od 7.10.2014. Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica, dana 9. listopada 2014. godine, objavljuje JAVNI POZIV za dostavu programa za zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, kulturi, sportu, gospodarstvu te ostalih javnih potreba Općine Malinska - Dubašnica za 2015. godinu....

više

Rezultati natječaja za stipendije učenicima i studentima ( 2014./2015.) N O V O

Temeljem stavka 4. članka 3. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službene novine" PGŽ 43/09) Općinski načelnik Općine Malinska - Dubašnica dana 28. listopada 2014. godine, donosi ODLUKU o odabiru korisnika stipendija Općine Malinska - Dubašnica u školskoj / akademskoj godini 2014./2015. Stipendija se dodjeljuje temeljem rang liste kandidata za dodjelu stipendija....

više

Javna nabava Općine Malinska - Dubašnica

Javna nabava (engl. public procurement) je posebnim propisom utvrđeni obvezan način i postupak nabave robe i usluga, ustupanja radova, kupnje, najma ili zakupa od strane državnih i drugih tijela koja su korisnici državnog proračuna, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnih osoba pod kontrolom države ili jedinice područne (regionalne) samouprave (tzv. javnih poduzeća)....

više

Glasilo "Naši zvoni" N O V O

Poštovani žitelji Općine Malinska - Dubašnica, pobjedom koalicije HNS-SDP-HSU na lokalnim izborima 2013. općinsko glasilo "Naši zvoni" ima svoje novo uredništvo. Uredništvo će na načelima otvorenosti i opće transparentnosti informirati ubuduće još podrobnije nego dosad svu javnost o događanjima iz našega kraja a sve u korist Vas žitelja Općine Malinska - Dubašnica....
Preglednik - "Naši zvoni" br.67 - 29.09. - MIHOJA - POGLEDAJTE !

više

Multimedija

Općina Malinska - Dubašnica
Lina Bolmarčića 22, p.p. 14, 51511 Malinska,
Republika Hrvatska
tel. +385 (0) 51 750 501
fax. +385 (0) 51 750 510
e-mail. info@malinska.hr
web. www.malinska.hr
stranke. prijam stranaka

EKO MALINSKA - DUBAŠNICA, EKOLOŠKI ODGOVORNA TURISTIČKA DESTINACIJA!
Eko turistička ponuda Malinske - Dubašnice temelji se na: * poštivanju međunarodnih i internih eko standarda (izvorni proizvodi Dubašnice visoke kvalitete oblikovani u suvremeni, tržišno vrijedan proizvod); * poticanju i promoviranju korištenja obnovljivih izvora energije; * poboljšanju energetske učinkovitosti dionika turističke ponude; * poticanju selektivnog prikupljanja i zbrinjavanja otpada.... Suvremeni pristup razvoja turističkog proizvoda Malinske - Dubašnice ima efikasnu formulu = Ekonomija + Ekologija + Etičnost (3E).

Web portal,Portal,Općina,Malinska - Dubašnica,Malinska,Dubašnica,Robert Anton Kraljić,Miroslav Topić,Općinsko vijeće,PGŽ,Primorsko-goranska županija,otok Krk,uprava,dokumenti,vijesti,građani,ekonomija,galerija,kontakt,download,preuzimanje