OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
PORTAL E-OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA
 

Dobro Došli na službeni web portal e-Općine Malinska - Dubašnica!

Škola u Bogovićima (Škola Dubašnica, PŠ „Dubašnica“) N O V O

U Dubašnici je u prošlosti djelovao tzv.seoski kaptol i (kao i danas) samostan franjevaca trećoredaca glagoljaša u Portu. Bili su to rasadnici znanja i pismenosti u našoj sredini. Naredbom Pokrajinske vlasti u Trstu, 1. ožujka 1846. godine, osnovana je javna pučka škola u Dubašnici za mušku mladež. Nastava se odvijala po privatnim kućama, najčešće svećenika sve do 1900. godine (kada je sagrađena školska zgrada u Bogovićima). Pohađali su je samo darovitiji....

više

Natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješ. obalnog pojasa Malinske N O V O

OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR) organizira i provodi arhitektonsko-urbanistički, javni, otvoreni, opći,anonimni, za realizaciju u jednom stupnju, NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja obalnog pojasa centra naselja Malinska. INVESTITOR I RASPISIVAČ: Općina Malinska - Dubašnica,.... Novi rokovi / Odgovori ocjenjivačkog suda / Dopuna odgovora / Shema grafičkih prikaza / REZULTATI NATJEČAJA / FOTOGRAFIJE NAJBOLJEG RJEŠENJA

više

Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima za kreditiranje za 2015. godinu N O V O

1. KREDITNI POTENCIJAL: 2.800.000,00 Kn; 2. KORISNICI KREDITA - Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite su obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, profitne ustanove, fizičke osobe u slobodnim zanimanjima i obiteljska gospodarstva (u daljnjem tekstu: Poduzetnik). Krediti se dodjeljuju: - Poduzetnicima početnicima (koji prvi put osnivaju obrt ili trgovačko društvo);....

više

Općinske manifestacije 2015 N O V O

06.04.2015. Uskrsni koncert, Bogovići - župna crkva sv. Apolinara
03.05.2015. Fritaja od 1000 jaja, Malinska - Riva
04.05.2015. Fischerfest, Malinska - Luka
08.05.2015. Fischerfest, Malinska - Luka
11.05.2015. Dani sira, Malinska - ugostiteljski objekti....
Općinske manifestacije 2015 - .pdf / Općinske manifestacije - općenito

više

Glasilo "Naši zvoni"

Poštovani žitelji Općine Malinska - Dubašnica, općinsko glasilo "Naši zvoni" ima svoje novo Uredništvo na čelu s Općinskim načelnikom Robertom Antonom Kraljićem. Uredništvo će na načelima otvorenosti i opće transparentnosti informirati ubuduće još podrobnije nego dosad svu javnost o događanjima iz našega kraja a sve u korist Vas žitelja Općine Malinska - Dubašnica....
Preglednik - "Naši zvoni" br.69 - SRETAN USKRS 2015 - POGLEDAJTE !

više

Multimedija

Općina Malinska - Dubašnica
Lina Bolmarčića 22, p.p. 14, 51511 Malinska,
Republika Hrvatska
tel. +385 (0) 51 750 500
fax. +385 (0) 51 750 510
e-mail. info@malinska.hr
web. www.malinska.hr
stranke. prijam stranaka

EKO MALINSKA - DUBAŠNICA, EKOLOŠKI ODGOVORNA TURISTIČKA DESTINACIJA!
Eko turistička ponuda Malinske - Dubašnice temelji se na: * poštivanju međunarodnih i internih eko standarda (izvorni proizvodi Dubašnice visoke kvalitete oblikovani u suvremeni, tržišno vrijedan proizvod); * poticanju i promoviranju korištenja obnovljivih izvora energije; * poboljšanju energetske učinkovitosti dionika turističke ponude; * poticanju selektivnog prikupljanja i zbrinjavanja otpada.... Suvremeni pristup razvoja turističkog proizvoda Malinske - Dubašnice ima efikasnu formulu = Ekonomija + Ekologija + Etičnost (3E).

Web portal,Portal,Općina,Malinska - Dubašnica,Malinska,Dubašnica,Robert Anton Kraljić,Miroslav Topić,Općinsko vijeće,PGŽ,Primorsko-goranska županija,otok Krk,uprava,dokumenti,vijesti,građani,ekonomija,galerija,kontakt,download,preuzimanje <