UVODNIK______________

 

Grab – najbrojnija vrsta šumskog drveća u našoj Općini

Bijeli grab ili još grabar, bijelograbić, kukrika ili samo grab (lat.Carpinus orientalis Mill.), sigurno je najbrojnija vrsta šumskog drveća na prostoru Općine Malinska – Dubašnica. Na otoku Krku se iz istog roda pojavljuje i obični grab (Carpinus betulus L.), ali u Dubašnici ga nema. Na prostoru Dubašnice bijeli grab tvori klimazonalnu zajednicu hrasta medunca i bijelog graba (As. Querco-Carpinetum orientalis, Horvatić, 1939). Bijeli grab je omanje, do 10 metara, rijetko 15 metara, visoko stablo. Raširen je u jugoistočnoj Europi i zapadnoj Aziji, od Italije do Transkavkazije. Od običnog graba, osim manjeg rasta i manjih dimenzija, razlikuje se i manjim listovima, bridastijim i dlakavijim pupovima. Cvate neposredno prije listanja, a plodovi su sitni, jajoliki i manje rebrasti oraščići. Pretežito je vrsta toplije submediteranske klime, premda u manjim skupinama raste i dublje na kontinentu (istočna Srbija, Mađarska…).

Raste na tlima različite geneze. Šire rasprostranjenje vrste uvjetovano je antropogenim čimbenicima, intenzivnom pašom i sječom u degradiranim hrastovim šumama te zapuštanjem pašnjaka i poljoprivrednih površina. Raste dosta sporo. Vrlo je otporan na sušu, ima jaku životnu snagu, podnosi dugotrajno i jako bršćenje. Nakon prestanka bršćenja, stablo se lako obnavlja.

 Izbojna snaga iz panja je vrlo dobra (izvrsna) i dugotrajna, te se sječom do panja pospješuje rast novih mladica koje se često razviju do stabla. Stabla graba su zbog svoje grbavosti, zakrivljenosti, ali i izdržljivosti često istoznačnica za starca ili staricu; nekad im se zbog toga pripisivala stanovita mudrost, ali i tvrdoglavost i krutost.Budući da nigdje ne tvori dominantnu etažu i nema prehrambenu vrijednost, a vrlo je čest, nije mu se ni pripisivalo značenje kao hrastu te ostalim „korisnijim” i većim vrstama drveća. Ilirsko pleme Japoda je Vidasusa, ilirskog boga šuma i prirode, nazivalo Grabovius.

više


 MULTIMEDIJA_______________

arhiva vijesti

FacebooktwittermailFacebooktwittermail