DOBRODOŠLI!

NOVI ŽIRO RAČUN OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Općina Malinska – Dubašnica od dana 18. siječnja 2018. godine mijenja poslovnu banku i zatvara postojeći žiro račun u dosadašnjoj poslovnoj banci. Istog dana otvara se novi žiro račun u Erste&Steiermärkische Bank D.D.Novi broj žiro računa glasi: HR24 2402006 1825300006

Više informacija

Malinska uživo

Događanja u Malinskoj (by Island Krk YT kanal)